Testimonis i biografies > Biografies >
tornar al llistat

Joan Serra i Alert. Alcalde d'Esparraguera, 1978-1999.

Joan Serra i Alert va néixer a Mas d’en Gall d’Esparreguera, el 4 de desembre de 1936. Els pares treballaven de teixidors a Can Sedó. La seva infància va estar marcada per aquest fet i perquè va néixer 9 mesos després de la mort del germà gran, víctima de la situació de penúria de l’època. Va anar a l’escola fins els 13 anys quan va començar a treballar d’aprenent en un taller de lampisteria. Un temps després, als 18 anys, va iniciar-se de viatjant per vendre rentadores. Va rebre la influència del pare, antifranquista convençut,  tot i que va ser un home d’esquerres moderat i no militant.
Des de ben jove va participar en grups de teatre que va tenir el seu punt culminant quan durant sis anys va interpretar a Jesucrist a la Passió fins que va començar a notar la malaltia reumàtica que va patir. Amb el seu amic, Andreu Sitjà, va fer pel·lícules experimentals que sense tenir un rerefons explícit antifranquista s’hi mostrava disconformitat amb la cultura oficial del règim. D’aquesta col·laboració va sortir-ne el film La missa dels homes que va ser guardonat a França. Aquesta activitat cultural es va complementar amb d’altres de caràcter ciutadà, com ara la fundació de l’Escola Puig, laica i progressista, que li va proporcionar el contacte amb els moviments de renovació pedagògica.
La participació en aquestes activitats de caràcter públic i ciutadà, el van dur a un posicionament polític que progressivament es va decantar cap a la ideologia socialista. En aquest període, publicà articles a La Vanguardia i a Telexpres sota el sobrenom de Vilarnau referits, principalment, a la població d’Esparraguera. És en aquests moments quan començà a tenir els primers contactes polítics amb el socialisme organitzat, tant amb Convergència Socialista com amb el Reagrupament tot i que no ingressà formalment en cap d’aquestes dues organitzacions polítiques. Fruit d’aquests contactes va ser la participació a les eleccions municipals franquistes de 1973 dins del Tercio Familiar. Una vegada dins del consistori franquista i, a resultes de l’activitat opositora que ell encapçalava, el Governador Civil va desposseir del càrrec a l’alcalde i en va nomenar un altre. Aquest va presentar la baixa mèdica perquè no va voler enfrontar-se a una època tant problemàtica. Com a resultat d’aquest procés es va anomenar a Joan Serra, alcalde provisional.
El període d’alcaldia provisional, a l’últim temps del període franquista, va servir, sobretot, per posar les bases de la nova etapa democràtica. Joan Serra es va presentar a les primeres eleccions municipals democràtiques, com a independent a la llista del PSC, tot formant part del Pacte Democràtic (Convergència Democràtica de Catalunya, PSUC i PSC). Va ser elegit primer alcalde democràtic d’Esparraguera, institució en la que va restar fins 1999. Va morir el 15 de novembre de 2013.

Contacte
® 2013. Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat
C/ Estelí, 10
08980 St. Feliu de Llobregat
Barcelona
Tel.: 93 666 35 27
cecbll@llobregat.info